Sandy Lane Primary School logo

01274 546493

office@sandylane.bradford.sch.uk

Notices

Key Stage 1 Key Information

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
Wake Up Shake Up (8:30 - 8:45)Wake Up Shake Up (8:30 - 8:45)
School Council
Wake Up Shake Up (8:30 - 8:45)Wake Up Shake Up (8:30 - 8:45)

PE days Tuesday and Thursday (Priestley Friday)

Spelling test Friday

Homework out on Monday Due in Friday